Tin Detail
 Old Tin Mirror
$449.00
Item #267
Black
36W x 48H
Old Tin Circa 1905--Tulsa Ok.
One Of A Kind